TYDZIEŃ ULGI

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,
 w okresie od 17 maja do 28 maja 2021r.  nasza szkoła uczestniczy  w kampanii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Tydzień ulgi. W tym okresie nauczyciele podarują Wam, drodzy Uczniowie tydzień bez sprawdzianów, kartkówek, odpytywania. Wszystko to po to, aby obniżyć stres związany z powrotem do szkoły.

Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego
poprzez kampanię zachęca do  zadbania o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek.
Sylwia Zimna- Przylepa