Przyjaciele Zippiego - program realizowany w klasach trzecich

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
I DOBREGO SAMOPOCZUCIA DZIECI  „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

W naszej szkole działa międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”.  W ramach programu prowadzone zajęcia dla uczniów pozwalają rozwinąć ich umiejętności związane z funkcjonowaniem emocjonalnym (samoświadomość, regulacja emocji, motywacja, empatia), umiejętności komunikacyjne i społeczne, które ułatwiają dobre funkcjonowanie w grupie, radzenie sobie z codziennymi problemami i trudnościami,  dzięki czemu będą oni lepiej funkcjonowali w wieku dorastania i życiu dorosłym.

See the source image

DOBRE SAMOPOCZUCIE = DOBRE RELACJE Z INNYMI

Promocja zdrowia psychicznego polega na wzmacnianiu kompetencji i mocnych stron, budowaniu wiary w siebie oraz poczucia własnej wartości.

KOMPONENTY ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

 • zdolność do przeżywania i wyrażania szerokiego wachlarza emocji,
 • pozytywna samoocena (co robimy, kiedy napotykamy na swojej drodze trudności ???),
 • szacunek dla innych,
 • poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie do siebie i świata,
 • zdolność do funkcjonowania zgodnie z normą rozwojową danego etapu rozwoju w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczeństwie.

 

JAK MOŻEMY WSPIERAĆ ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI ???

 • kochać i wymagać,
 • uczyć samodzielności (tworzyć okazje do odnoszenia sukcesów),
 • rozwijać podstawowe umiejętności życiowe, kompetencje społeczne i emocjonalne,
 • budować świadomość własnych uczuć i potrzeb,
 • zapewnić/podarować dziecku swój czas, obecność i wsparcie.

 

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym