Aktualności_2020/2021

Pasowanie na czytelnika

W tym roku szkolnym, ze względu na pandemię, bibliotekarze odwiedzili uczniów w salach lekcyjnych, w których odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Były wiersze, zagadki, słuchanie bajek oraz kolorowanki. Następnie dzieci złożyły przysięgę i stały się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Na koniec każdy uczeń wypożyczył  pierwszą  książkę.

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

W dniu 27 września, w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Uczniowie wszystkich klas, przez cały dzień, na początku każdej lekcji, słuchali przez 10 minut czytanej na głos książki wybranej z biblioteki szkolnej. Czytać mógł nauczyciel lub wybrany uczeń. Mamy nadzieję, że akcja ta zachęci dzieci do czytania książek i częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej. Apelujemy do rodziców bądź innych członków rodzin, aby codziennie czytali swoim dzieciom na głos książkę co najmniej przez 10 minut. W zakładce - Biblioteka - Cała Polska Czyta Dzieciom można zapoznać się z korzyściami, jakie przynosi dziecku głośne czytanie, szczególnie w pierwszych latach życia.

Szkoła podczas pandemii

Rok szkolny rozpoczął się w nietypowy sposób z powodu pandemii. Uczniowie i nauczyciele przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce. Podczas przerw na korytarzach obowiązują maseczki. Wszyscy wyjątkowo dbają o higienię, między innymi często myją ręce. Każdy zespół klasowy ma przypisaną salę, w której uczy się przez cały czas. Uczniowie spędzają przerwy w gronie koleżanek i kolegów  ze swojej klasy. Nauczyciele klas młodszych sami organizują przerwy dla dzieci, natomiast klasy starsze wychodzą na nie według harmonogramu. Na wypożyczenia każda klasa ma przeznaczony jeden dzień w tygodniu. Ksiażki oddawać można codziennie. Uczniowie mogą jeść obiady i korzystać ze świetlicy. W szkole odbywają się koła zainteresowań.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Z uwagi na pandemię inauguaracja  odbyła się na boisku szkolnym. Uczniowie przyszli według wyznaczonego harmonogramu. Spotkali się z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami z klasy. Pani dyrektor, Karolina Róg, życzyła wszystkim powodzenia w nauce w tak trudnym czasie.